Verlof van 22 juli tot en met 2 augustus — Ook gesloten op 16 augustus

Pichler centraal vraaggestuurd systeem met fanoptimiser

Woningen, scholen en kantoorgebouwen zijn cfr huidige EPB wetgeving allemaal geventileerd om een goede binnenluchtkwaliteit te kunnen garanderen. Door gebruik te maken van een luchtgroep met energiezuinige ventilatoren, een warmtewisselaar met een hoog thermisch rendement en een intelligente regeling kan het elektrisch energieverbruik tot een minimum worden herleid.

Om dit energieverbruik nog verder te kunnen reduceren kan het ventilatiesysteem vraaggestuurd gaan werken. Daarbij wordt het kanalennet onderverdeeld in zones waarbij per zone VAV-volumeregelaars worden tussen gemonteerd. Met een dergelijk VAV-systeem (Variabel Air Volume) wordt er in functie van luchtkwaliteitsmetingen in de desbetreffende zones enkel daar intensief geventileerd waar de luchtkwaliteit daalt. De regeling van deze volumeregelaars gebeurt met een elektrische motor die een 0-10V regelsignaal krijgt van de luchtkwaliteitssensoren.


Centraal vraaggestuurd systeem

Systeemopbouw

  • In de luchtgroep wordt er een fanoptimiser ingebouwd in de fabriek.
  • De VAV-kleppen worden allemaal voorzien van een busconnector zodoende ze kunnen communiceren in een MODBUS netwerk.
  • Er is per zone een vraagsturing door middel van ofwel :
    • Een CO2 of VOC sensor (0-2000 ppm) met regelsignaal 0-10V. Dit wordt meestal toegepast voor kantoor- en schoolgebouwen.
    • Een 3-standenschakelaar met regelsignaal 2-10V. Dit wordt meestal toegepast voor collectieve woongebouwen.
  • Per zone wordt er een VAV-module geplaatst waarop de beide VAV-kleppen en de vraagsturing, CO2 of VOC sensor of 3-standenschakelaar, worden op aangesloten.
  • Alle VAV-modules worden in een MODBUS netwerk met elkaar gekoppeld. Er kunnen tot 25 VAV-modules worden aangesloten op één fanoptimiser. Er kunnen tot 5 fanoptimiser in cascade worden gekoppeld. In totaal kunnen er dus maximaal 125 zones worden gekoppeld in één systeem.
  • Indien er zowel met CO2 of VOC sensoren als met 3-standenschakelaars gewerkt wenst te worden in de verschillende zones moet er een aparte fanoptimiser worden voorzien voor vraagsturing met sensoren en een aparte fanoptimiser met vraagsturing met 3-standenschakelaars. Beide fanoptimiser kunnen wel in cascade worden geschakeld en één correct werkend systeem vormen
Er is geen mogelijkheid om in één zone verschillende vraagsturingen, bv. CO2 sensor en 3-standenschakelaar te gaan combineren met een master/slave principe.

Werking

De fanoptimiser zorgt voor een optimalisering van de toerentallen van de beide ventilatoren in de luchtgroep en de standen van de verschillende VAV-kleppen. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk toerental, met VAV-kleppen met maximaal geopende stand met een zo klein mogelijk drukverlies.

Bij het optimaliseren wordt de VAV-klep in de meest geopende stand met het laagste drukverlies in het kanalennet als referentieparameter gebruikt. Daarbij worden de andere kleppen meer geopend en wordt de druk in het systeem verlaagd en verlaagt ook het toerental van beide ventilatoren. De druk in het kanalensysteem is bijgevolg variabel in tegenstelling tot een klassiek VAV-systeem waardoor het energieverbruik drastisch wordt verlaagd. Naast de veel lagere energiekost, welke tot 50% lager kan zijn, wordt het akoestisch comfort aanzienlijk verhoogd door lagere luchtsnelheden en drukopbouw in het kanalenstelsel en de bijhorende lagere toerentallen waarmee de ventilatoren werken.

Fanoptimiser VAV-USD box 3-standenschakelaar

Mee met de nieuwste ventilatieproducten?

Haal meer uit ventilatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van ventilatie en all-in units. Schrijf je in op onze mailinglist.

Je krijgt maximum één mailtje per maand.