Brandkleppen

Bij een brand vallen de meeste dodelijke slachtoffers ten gevolge van rookontwikkeling: verlies van oriëntatie, irritatie en verbranding van de luchtwegen. Verstikkende en giftige gassen vormen een gevaar voor de veilige evacuatie van slachtoffers.
De inperking van rook door compartimentering en zijn tijdige afvoer door rookbeheersing zijn daarom cruciale maatregelen om een veilige evacuatie te verzekeren.
Brandkleppen worden geplaatst waar ventilatiekanalen brandcompartimentswanden doorkruisen. Ze zorgen ervoor dat de vuurbestendigheid van de compartimentsgrenzen en de rookdichtheid van de kanalen ter hoogte van de compartimentsgrenzen gewaarborgd blijven.
Om de verspreiding van rook nog beter onder controle te houden is het zelfs aangewezen om afstandsgestuurde kleppen te gebruiken. Deze reageren op het signaal van de rookmelders en sluiten de klep onmiddellijk bij detectie van brand of rook. Bovendien kunnen afstandsgestuurde kleppen, ook als ze moeilijker bereikbaar zijn, op afstand worden gecontroleerd op hun goede werking.

Producten

wtwunits Climavent

Mee met de nieuwste ventilatieproducten?

Haal meer uit ventilatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van ventilatie en all-in units. Schrijf je in op onze mailinglist.

Je krijgt maximum één mailtje per maand.