nieuwe technologie

Verlaag het E-peil van appartementsgebouwen, kantoren en scholen

Pichler heeft een VAV-regelsysteem ontwikkeld dat het energieverbruik van het ventilatiesysteem sterk verminderd . Gevolg: het E-peil van appartelementsgebouwen, kantoren en scholen wordt drastig verlaagd.

 1. De voordelen van het Pichler centraal geoptimaliseerd ventilatiesysteem :
 • Lager elektriciteitsverbruik: in tegenstelling tot een klassiek VAV-systeem is de druk in het kanalensysteem variabel. Daardoor wordt het enegergieverbuik van de ventilatoren sterk gereduceerd. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2019 resulteert dat in een aanzienlijke E-peil reductie.
 • Een pak stiller: het geluid van de klepbladen wordt beperkt omdat ze meer geopend zijn. Gemiddeld genomen is de druk in het kanalenstelsel lager. En bijgevolg ook het geluidsniveau van de ventilatoren.
 • Goedkoper/gemakkelijker: het onderhoud op één centrale luchtgroep is veel eenvoudiger dan op gedecentraliseerd ventilatiesysteem. De werking van het systeem kan op elk moment via een grafische voorstelling op een webpagina gecontroleerd worden. Indien gewenst kunnen de prestaties ook bijgehouden (gelogd) worden in de tijd zodat je de evolutie kunt beoordelen.
 • Eenvoudiger: alle componenten worden door Climavent op de werf toegeleverd. Onze eigen techniekers zorgen voor het voorontwerp, de selectie en de indienststelling van het systeem. Je hebt slechts één aanspreekpunt.
 • Sneller: de VAV-kleppen met BUS-connector worden in de productie voorgeconfigureerd met het juiste MP-adres voor inblaas of afzuiging en met het gevraagde minimum- en maximumdebiet. Op de klep wordt de gevraagde benaming vermeld zodat de montage en indienststelling op de werf sneller en met minder kans op een vergissing verloopt.

Het centraal systeem bestaat uit volgende componenten :

 1. fanoptimizer ingebouwd in de luchtgroep
 2. een VAV-module per zone
 3. op de VAV-module worden telkens twee VAV-kleppen aangesloten
 4. per zone is er een vraagsturing met 3-standenschakelaar of CO2 of VOC sensor
 5. er kunnen tot vijf fanoptimisers in cascade worden geschakeld

In totaal kunnen met één centraal systeem 125 zones kunnen worden aangestuurd.

Dit ventilatiesysteem is bijzonder geschikt voor collectieve woongebouwen, kantoren en scholen. Er kan vraaggestuurd geventileerd worden in zones. En daarbij worden de standen van de VAV-kleppen geoptimaliseerd met de beide ventilatortoerentallen om tot een minimaal energieverbruik te komen.

Voor bouwvergunningen vanaf 1/1/2019 is de EPB rekenmethode voor hulpenergie van ventilatoren gewijzigd en kan er met het Pichler vraaggestuurd systeem een aanzienlijke E-peil reductie worden gerealiseerd.

Nieuwe technologieën

Met deze merken maak je het verschil