Privacy verklaring

Climavent BV hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om de gegevens die jij ons toevertrouwt. In deze verklaring geven we meer info over de manier waarop we dat doen.

Indien je er na het lezen van deze verklaring nog vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op: Climavent BV, Dirk Martensstraat 2/10 8200 Brugge - info@climavent.be - tel: +32 50 32 30 05.

Waarom

Je persoonsgegevens worden gevraagd:

  1. om persoonlijk advies te geven
  2. om toegang te geven tot documentatie voorbehouden voor klanten
  3. voor de uitvoering van een overeenkomst

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens aan je vragen en opslaan: naam, voornaam, e-mailadres, de naam van het bedrijf waar je werkt, je rol die je daar vervult, de vestigingsplaats van dat bedrijf. We gebruiken die gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Wij baseren ons op één van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

  • de overeenkomst die je met Climavent BV hebt gemaakt ; en/of
  • de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan Climavent hebt gegeven; en/of
  • de wettelijke verplichtingen die op Climavent rusten; en/of
  • een gerechtvaardigd belang van Climavent.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij enkel el alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de webomgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij vertrouwen alleen persoonsgegevens toe aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Als de politie in het kader van een onderzoek bijvoorbeeld (persoons)gegevens bij ons opvraagt, dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Neem daartoe contact met ons op. Zie onze gegevens hierboven. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou rechtstreeks aan een andere partij.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze website worden 'cookies' op je harde schijf geplaatst. Ze worden gebruikt om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de webpagina’s wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en maken het mogelijk om terug te vallen op technische keuzes die je als gebruikers bij een vorig bezoek hebt gemaakt.

Als je de website van Climavent consulteert, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies kunt uitschakelen, staat te lezen in onze cookieverklaring.

Wijziging privacy statement

Climavent BV kan zijn privacy statement wijzigen. We zullen elke wijziging op onze website aankondigen.

Haal meer uit ventilatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van ventilatie en all-in units. Schrijf je in op onze mailinglist.

Je krijgt maximum één mailtje per maand.