Climavent

Pichler VAV module

De Pichler VAV-module wordt geplaatst per zone waar er vraaggestuurd ventilatie gewenst is. Op deze module worden de 2 VAV-kleppen met MPbus aangesloten alsook het regelsignaal van een 3-standenschakelaar of VOC- of CO2 sensor. De maximale afstand tussen de VAV-module en de VAV-kleppen is 30m. De VAV-module heeft een 24VAC voeding.

De VAV-klep voor afzuiging heeft altijd MPbus adres 1 en voor de inblaas VAV-klep altijd MPbus adres 2.

De VAV-module heeft een “MODBUS IN” en een “MODBUS OUT” aansluiting met RJ12 connector. Op één PI Air2 fanoptimiser kunnen tot 25 VAV-modules met Modbus worden aangesloten. De maximale afstand tussen twee VAV-modules is 100m, de totale afstand van alle VAV-modules mag niet langer zijn dan 2500m.

De Modbus communicatie is in werking wanneer de groene LED pinkt op de VAV-module.

Bij spanningsuitval of storing heeft de VAV-module alle gegevens opgeslagen en zal na de storing terug normaal werken.