Climavent

Wandinblaasrooster BKZ-R

Bij balansventilatiesystemen in woningbouw worden veelal plafondinblaasroosters ook gebruikt als wandinblaasrooster. Dit geeft veel klachten tot gevolg zoals tochtgevoel, slechte doorspoeling van de ruimtes, vervuiling van de wanden enz… Een juiste roosterkeuze met een correcte selectie is dus van zeer groot belang om een comfortabel balansventilatiesysteem te bekomen.

Om daaraan tegemoet te komen beschikken we over een reeks van 3 wandinblaasroosters met een hoog inducerend vermogen. Deze kunnen een oplossing bieden aan voorgenoemde problemen. Daarbij wordt niet enkel een selectie gemaakt in functie van luchtdebiet en drukverlies maar ook in functie van het te bekomen geluidsniveau en de doordringdiepte. Met dit laatste wordt vermeden dat er dode zones zijn in de ruimte en dat deze volledig wordt “doorspoeld”.