Climavent

Kanaalinspectie en -reiniging

Ieder geïnstalleerd ventilatiesysteem D moet ook worden onderhouden.
Naast het vervangen van de filters 1 à 2 maal per jaar is een 2 jaarlijks onderhoud van het ventilatietoestel een must. Het onderhoud op een ventilatietoestel zou even logisch moeten zijn als een onderhoudsbeurt van een auto. Door een regelmatig onderhoud uit te laten voeren zal het systeem ook een langere levensduur hebben.
Bij een slecht of niet onderhouden ventilatiesysteem zullen er vlugger onverwachte kosten opduiken zoals het vervangen van ventilatoren, warmtewisselaar enz…

Daarnaast is een belangrijk en tot op heden nog vrijwel onbekend aspect, het reinigen van het kanalennet. Vervuilde kanalen kunnen na verloop van tijd een bron van micro-organismen en bacteriën vormen en een mindere goede binnenluchtkwaliteit tot gevolg hebben. Daarnaast veroorzaakt een vervuild kanalennet een groter drukverlies en bijgevolg een hoger energieverbruik en zullen de initiële ventilatiedebieten niet meer worden gehaald. Een vervuild en stoffig kanalennet is daarenboven ook een groter gevaar bij brand.

Om de vervuilingsgraad te kunnen vaststellen in een kanalennet wordt er eerst een inspectie uitgevoerd met een camera. Daartoe moeten de nodige toegangsluiken aanwezig zijn in het kanalennet of desgevallend worden bijgeplaatst. Er moet dus van bij het ontwerp rekening worden gehouden dat het volledige kanalennet toegankelijk is en kan worden geïnspecteerd en onderhouden. Dit betekent ook dat alle inblaas- en afzuigroosters toegankelijk zijn en niet verborgen worden achter kasten, spleten, enz… Indien de nodige aandacht wordt besteed aan bovenvermelde punten bij het ontwerp en de installatie van het kanalennet zal dit de onderhoudskost tot een minimum beperken.

Indien bij de inspectie wordt vastgesteld dat de vervuiling te groot is, wordt met een stofzuiger het volledige kanalennet in onderdruk geplaatst. Daarna wordt met borstels het stof in de kanalen losgemaakt. He losmaken van het stof kan ook gebeuren met een persluchtsysteem.

De frequentie van het reinigen van een kanalennet is afhankelijk van de binnen- en buitenluchtkwaliteit, type filters in het toestel (G4/F7,…), de ventilatie intensiteit, vervanginterval van de filters en onderhoudsinterval van het ventilatietoestel.